Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
sila (sıla) " vaziyetler" ŞARKI SÖZLERİ, LYRICS IN ENGLISH şarkı sözleri 0


as i translated this whole song, you can ask whatever you like about the lyrics 🙂 
Bu vaziyetler hayra alamet değil de durdum düşündüm
As these stances are not good signs, i ceased and thought 
Yine niye beni buldu eziyetler?
How did these torments got me again ? 

Aklımı ner(e)de düşürdüm?
where did i lose my mind ? 

Darıldım sonra barıştım
quarreled, later made peace

Hayat kısa yol uzun ben alim
life is short, path is long, me is wise

Bilenlere de danıştım
i consulted to the ones that know everything

Hiçbiri ne alim ne zalim
none of them is neither wise nor grim

Aman yine mi olmamış?
Aman, is it lacking again ?

Devam, tamam dolmamış çilem
Keep on, my ordeal isn’t over 
daha dolmamış
isn’t over yet 
Bu vaziyetler hayra alamet değil de durdum düşündüm
As these stances are not good signs, i ceased and thought 

Yine niye beni buldu eziyetler?
How did these torments got me again ? 

Aklımı nerde düşürdüm?
where did i lose my mind ? 

Başa bela bağlanıyorsa
if it’s getting you into trouble

Ah be sakat bi de dağlanıyorsan
Ah be, it is grueling if it’s wounding you

Mutluysan amenna
if you’re happy, it’s okey 

Şarkılardan hal tutmuyorsan
if you are not keeping the mood of the songs

Aman yine mi olmamış?
Aman, is it lacking again ?

Devam tamam olmamış çilem
Keep on, my ordeal isn’t over 

Daha dolmamış
isn’t over yet

Bu vaziyetler hayra alamet değil de durdum düşündüm
As these stances are not good signs, i ceased and thought 

Yine niye beni buldu eziyetler?
How did these torments got me again ? 

Aklımı nerde düşürdüm?
sila sila quot vaziyetlerquot SARKI SOZLERI LYRICS IN ENGLISH sarki

where did i lose my mind ? 


sila sila quot vaziyetlerquot SARKI SOZLERI LYRICS IN ENGLISH sarki


Beğenebileceğiniz Müzikler
kadın sitesi